SKL
Arkivfoto: SKL

I første halvår hadde Sunnhordland Kraftlag (SKL) et resultat etter skatt på 114,6 millioner kroner, drøye en million kroner svakere enn første halvår 2018.

SKL, som er et rendyrket konsern innen vannkraftproduksjon, oppnådde i første halvår driftsinntekter på 484 450 millioner kroner (2018: 534 225 millioner kroner). Ved utgangen av årets første seks måneder nådde kraftproduksjonen i SKL sine egne anlegg 881 GWh (2018: 1078 GWh), ifølge en pressemelding fra SKL.

101,7 millioner kroner er i perioden investert i ny- og reinvesteringer i heleide kraftverk. Dette knytter seg hovedsakelig til bygging av nye Ljøkelsvatn kraftverk i Litledalen i Etne. Videre er det påbegynt byggearbeider på småkraftverket Risvollselva kraftverk i Sauda.

Midlere årlig kraftproduksjon i kraftverkene til SKL, som hovedsakelig ligger i Hordaland og Rogaland, er beregnet til 2,3 TWh. Konsernet har dessuten en eierandel på 15 prosent i Saudefaldene AS.