-Vi satser fornybart på Svalbard med kombinasjonen sol, vind og gjenbrukte elbilbatterier, forteller Lars Rise, fagansvarlig i den lokale installasjonsbedriften Assemblin. Foto: Eaton

Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.

Det er Svalbard-baserte Assemblin som stiller seg i spissen for denne satsingen, med en kombinasjon av sol, vind og gjenbrukte elbilbatterier. Resultatene fra et testanlegg er oppløftende, og nå investerer lokale krefter i den miljøvennlige teknologien, ifølge en pressemelding fra Eaton.

De senere årene er kullproduksjonen på Svalbard kuttet kraftig ned. Npå er det kun drift i Gruve 7, som blant annet forsyner øysamfunnet med elektrisitet.

– Visjonen for Svalbard er å styrke satsingen på forskning – ikke kullproduksjon. Hvis Svalbard skal fortsette å være et «forsknings-mekka» må vi skape et grønnere samfunn, sier Lars Rise, som er faglig ansvarlig i den lokale installasjonsbedriften Assemblin.

Samtidig understreker Rise at løsningen med kombinasjonen, sol, vind og brukte elbilbatterier ikke er den endelige løsningen, men et viktig bidrag i riktig retning.

De tre demoanleggene som er idrift tar i bruk sol- og vindproduksjon som lagrer strøm på smarte batterier og varmer tappevann. Totalt har demoanleggene 55 solcellepaneler, tre smarte batterier og en vindmølle. To av energilagrings-løsningene er av typen Eaton xStorage Home, og er bygget opp av gjenbrukte elbil-batterier.

I Longyearbyen betaler privatpersoner om lag 2,5 krone per kW/h i dag. Det er det dobbelte av hva man betaler på fastlandet, ifølge SSB. Utenfor Longyearbyen må man belage seg på å betale omtrent det dobbelte, rundt fem kroner per kW/h.