Investeringer i strømnettet og mer effektiv drift gjør at Sognekraft nå setter ned nettleien for sine kunder. Foto: Sognekraft

For en gjennomsnittlig husholdningskunde i Sognekrafts nett vil det redusere den årlige strømregningen med 1.282 kroner.

Prisreduksjonen til privatkunder tilsvarer 22 prosent av energileddet i nettleien. For næringskunder er prisreduksjonen på 16 prosent, ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Årsaken til at vi kan redusere nettleigen såpass mye er først og fremst fordi vi driver godt og kostnadseffektivt, sier Terje Bakke Nævdal, administrerende direktør i Sognekraft.

Til tross for store investeringer og utbedringer i nettet de siste årene, har Sognekraft gjennom mer effektiv drift greid å redusere kostnadene, skriver selskapet. 

Sognekraft skriver selv at de er blant de mest effektive nettselskapene i landet når det gjelder distribusjonsnettet.

– Vi har lite avbrudd i strømforsyningen og høy forsyningssikekrhet, sier Nævdal.

Selv om det er store avstander og spredt bosetning i området, ligger de kun 9 prosent over nettleieprisen i Oslo «til tross for de uretterdige konkurransevilkårene», som Nævdal formulerer det.