Styret i Statnett har gitt grønt lys for milliardinvestering i tre nye prosjekter i sentralnettet, her illustrert med den nåværende linjeforbindelsen mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo. Foto: Statnett

Statnett investerer i tre nye prosjekter

Styret i Statnett har fattet investeringsbeslutning for prosjektene Kvandal-Kanstadbotn, Hamang og Samnanger transformatorstasjoner.
Mandag, 23 september, 2019 - 15:12

Ett av prosjektene det nå er besluttet at skal bygges, er en ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal i Narvik kommune og Kanstadbotn i Lødingen kommune, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Kraftledningen Kvandal-Kanstadbotn er 74 kilometer lang og skal i all hovedsak følge eksisterende trasé. Sjøkabelen over Tjeldsundet ble byttet ut i 2015, og det er nå luftledningsstrekket av forbindelsen som skal fornyes. Prosjektet vil være det første som tar i bruk komposittmaster på 132 kV over en lengre strekning. Konsesjonssøknaden ligger nå til behandling hos NVE. Prosjektet har en estimert kostnad på 420-470 millioner kroner.

Å fornye Hamang transformatorstasjon i Bærum kommune er ifølge Statnett viktig for å sikre strømforsyningen til Oslo og Akershus. Stasjonen inngår i Statnetts overordnede plan om å forsterke hovedstrømnettet i Stor-Oslo.

OED ga i 2014 Statnett konsesjon for å bygge et kompakt stasjonsanlegg på Hamang. Den nye stasjonen er planlagt ferdig tidligst i 2023 og er beregnet å koste 760-850 millioner kroner. 

Samnanger stasjon i Hordaland danner et knutepunkt i transmisjonsnettet med forbindelser som går nord-sør og øst-vest i Norge. Den eksisterende 300 kV transformatoren i Samnanger er i dag fullt utnyttet. Tilknytning av ny kraftproduksjon til ledningsnettet krever derfor økt transformatorkapasitet, ifølge Statnett.

Statnett fikk konsesjon fra NVE i 2018. Byggestart er planlagt i 2020 med ferdigstillelse året etter. Prosjektet er estimert til å koste 100-110 millioner kroner.

På forsiden nå

Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.
Skulle Viken fylkeskommune oppløses innen 2023, så overføres bare 10 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi til eierkommunene.
Statnett har i forbindelse med sin høstkonferanse tirsdag tildelt Nexans Norway HMS-prisen for 2019.
Ser for seg uttak av kraft fra land på 26-28 MW, men åpner for 60 MW på sikt.
Norske nettkunder må årlig betale for over 100 millioner kroner i unødvendige nett-investeringer når nye boligfelt og næringsbygg bygges ut.