Styret i Statnett har gitt grønt lys for milliardinvestering i tre nye prosjekter i sentralnettet, her illustrert med den nåværende linjeforbindelsen mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo. Foto: Statnett

Statnett investerer i tre nye prosjekter

Styret i Statnett har fattet investeringsbeslutning for prosjektene Kvandal-Kanstadbotn, Hamang og Samnanger transformatorstasjoner.
Mandag, 23 september, 2019 - 15:12

Ett av prosjektene det nå er besluttet at skal bygges, er en ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal i Narvik kommune og Kanstadbotn i Lødingen kommune, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Kraftledningen Kvandal-Kanstadbotn er 74 kilometer lang og skal i all hovedsak følge eksisterende trasé. Sjøkabelen over Tjeldsundet ble byttet ut i 2015, og det er nå luftledningsstrekket av forbindelsen som skal fornyes. Prosjektet vil være det første som tar i bruk komposittmaster på 132 kV over en lengre strekning. Konsesjonssøknaden ligger nå til behandling hos NVE. Prosjektet har en estimert kostnad på 420-470 millioner kroner.

Å fornye Hamang transformatorstasjon i Bærum kommune er ifølge Statnett viktig for å sikre strømforsyningen til Oslo og Akershus. Stasjonen inngår i Statnetts overordnede plan om å forsterke hovedstrømnettet i Stor-Oslo.

OED ga i 2014 Statnett konsesjon for å bygge et kompakt stasjonsanlegg på Hamang. Den nye stasjonen er planlagt ferdig tidligst i 2023 og er beregnet å koste 760-850 millioner kroner. 

Samnanger stasjon i Hordaland danner et knutepunkt i transmisjonsnettet med forbindelser som går nord-sør og øst-vest i Norge. Den eksisterende 300 kV transformatoren i Samnanger er i dag fullt utnyttet. Tilknytning av ny kraftproduksjon til ledningsnettet krever derfor økt transformatorkapasitet, ifølge Statnett.

Statnett fikk konsesjon fra NVE i 2018. Byggestart er planlagt i 2020 med ferdigstillelse året etter. Prosjektet er estimert til å koste 100-110 millioner kroner.

På forsiden nå

– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.
Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.
Glitre Energi Nett innfører lavere nettleie for alle husholdningskunder fra klokka 22 om kvelden til klokka 06 om morgenen i vintermånedene, men er forberedt på å måtte gjøre justeringer når NVEs effekttariff-regler innføres.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og MDG er kritiske til planene om å elektrifisere britisk sokkel med en 300 kilometer lang kabel fra Norge.
Lyse får egen konserndirektør for strategi og teknologi.
Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.
OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.
Komiten for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen NorthConnect.
Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.
Underliggende driftsresultat for Statkraft 2019 var 17,6 milliarder kroner, og resultat etter skatt var 11,3 milliarder kroner.
Søknader om å bygge kabler til petroleumsinstallasjoner i utlandet, er ikke noe energimyndighetene har hatt til behandling eller tatt nærmere stilling til ennå, opplyser OED.
Energi Norge advarer mot dobbelt sett med regler i forbindelse med implementering av nye nettkoder i tredje energimarkedspakke.
Mens fordelene den gir for kraftsystemet ikke kommer fram, ifølge ny rapport.
Zero er positiv til kraftkabel fra Norge til oljefelter på britisk sokkel hvis oljebransjen samtidig blir med og bygger mer havvind.
Strømkabelen North Sea Link mellom Norge og England er allerede sikret 100 millioner kroner i inntekter, nesten to år før kabelen settes i drift.