Sammenlignet med kostnadseffektivitet i andre europeiske nettselskaper kommer Statnett dårlig ut. Det kan får konsekvenser for inntektsrammen til selskapet. Illustrasjonsfoto: Statnett

Statnett kommer dårlig ut i europeisk analyse

I en ny analyse fremgår det at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa. Nå varsler NVE at dette kan få konsekvenser for selskapets inntektsramme i 2020.
Onsdag, 4 september, 2019 - 11:28

Analysen er et samarbeid mellom reguleringsmyndigheter i 15 land i Europa, der 17 selskaper, tilsvarende Statnett i Norge, blir sammenlignet. En viktig føring i analysen er kostnadseffektivitet. Selv om det er usikkerhet knyttet til denne type internasjonale sammenligninger er det grunnlag for å gjøre vurderinger av kostnadsutviklingen i Statnett, ifølge en pressemelding fra NVE.

-Det er metodisk vanskelig å sammenligne nettselskaper på tvers av land. Statnett er dessuten inne i en investeringsperiode. Det er derfor gode grunner for at selskapet har økte kostnader de senere årene. Analysen tyder likevel på at Statnett kan bedre sin kostnadseffektivitet, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

Resultatet fra denne analysen er et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget NVE benytter for å regulere Statnett. Det vil derfor bli vurdert i hvilken grad funn fra analysen kan benyttes i dagens reguleringsmodell for å fastsette selskapets inntektsramme for 2020.

Det vil også blir vurdert hvordan resultatene fra analysen kan benyttes mer systematisk i tiden fremover, med formål å styrke Statnetts insentiver til å bygge og drive kostnadseffektivt.

Av de 17 selskapene som er med i analysen topper danske Energinett når det kommer til kostnadseffektivitet, med en score på 100 prosent.

Statnett svarer

-Selv om det ikke er unaturlig at vår effektivitetsmåling går noe ned når vi hatt så høy utbyggingsaktivitet, er dette selvsagt bekymringsverdig. Et stort behov for å bygge opp kapasiteten til å få på plass mye nytt nett på relativt få år, har en kostnadsside. Samtidig mener vi at målingen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til særnorske forhold som topografi og klima, og det generelt høye kostnadsnivået her i landet, sier konsernsjef i Statnett, Auke Lont, i en kommentar til analysen.

Statnett mener det er rimelig at NVE i det videre arbeidet tar hensyn til disse faktorene, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Statnett har de siste ti årene investert 47 milliarder kroner i nye og oppgraderte nettanlegg. Dette er en betydelig økning fra tidligere perioder og har skapt et behov for kapasitetsoppbygging i et spesialisert leverandørmarked. Sammen med en del tidskritiske utbyggingsprosjekter har dette påvirket kostnadene. Statnett ser nå at dette har stabilisert seg og jobber aktivt med å redusere enhetskostnadene i nettutbyggingen.

 

På forsiden nå

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.