brende
Hege Brende blir ny administrerende direktør for Rainpower. Foto: Stein Arne Bakken

Infrastrukturen for forskning på vannkraft ved NTNU i Trondheim har behov for en kraftig oppgradering. Nå har Forskningsrådet åpnet døren for at det kan bli en realitet.

FME-prosjektet HydroCen er, sammen med sine konsortiepartnere NTNU, NINA og Sintef Energi, i forhandlingsposisjon med Forskningsrådet om tildeling av 65,2 millioner kroner til oppgradering av laboratorier og utstyr i forskningen på vannkraft, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Dette er klart etter at Forskningsrådet i sin milliardsatsing på laboratorier og utstyr har sluppet 16 prosjekter gjennom nåløyet. Et av disse var søknaden fra HydroCen med partnere.

– Selv om det må gjennomføres forhandlinger om hva det endelige tilskuddet vil lande på, er det ingen tvil om at denne beskjeden løfter stemningen i forskningsmiljøet for vannkraft. Nå ligger det til rette for at den forskningsmessige infrastrukturen som relaterer seg til vannkraft ved NTNU kan oppdateres til et nivå som vannkraftlandet Norge kan være bekjent av, sier Hege Brende, senterdirektør for FME HydroCen, til Energiteknikk.

Infrastrukturen for vannkraftforskning ved NTNU ble etablert i perioden 1960 – 1980. I årene som har gått siden, har utviklingen på vannkraftområdet vært i kraftig utvikling. For å kunne svare på de utfordringene dette innebærer, er det et stort behov for å oppgradere laboratorier og utstyr for vannkraftforskning ved NTNU, ifølge Brende. Hun understreker at dette vil komme det samlede vannkraftmiljøet her i landet til gode.

Enda mer positiv blir nyheten fra Forskningsrådet når den sammenfaller med at HydroCen, med Hege Brende i spissen, i disse dager er i Brussel for å presentere prosjektet for et samlet europeisk vannkraftmiljø.