1500 kunder i Skagerak Nett, som til tross for gjentatte purringer ikke har skiftet til ny AMS-måler, risikerer å miste strømmen. Foto: Skagerak Nett

1500 kunder i Skagerak Nett, som det gjentatte ganger ikke har lykkes å gjennomføre bytte til AMS-måler hos, får nå varsel om stenging av strømmen.

Det er kunder som ikke har fått montert nye AMS-målere som i disse dager får brev om dette fra Skagerak Nett. Tiltaket omfatter 1500 kunder i Vestfold og Grenland i Telemark som det så langt har vært vanskelig å avtale målerbytte med, ifølge magasinet Skageraknytt på hjemmesiden til Skagerak Energi.

I magasinet opplyser Skagerak Nett at varselet vil bli fulgt opp med meldinger på SMS og telefonsamtaler når det nærmer seg tid for stenging. Dersom det på stengingstidspunktet er kuldegrader, vil strømmen uansett ikke bli koblet fra.

Videre opplyser Skagerak Nett i magasinet at andre nettselskap har gjort det samme. Først ute var Eidsiva Nett med å stenge strømmen hos denne kundegruppen tidligere i år.

Varselet om stenging gjelder ikke kunder som har fått fritak fra å bytte til AMS-målere uten kommunikasjonsenhet. Disse 900 kundene må imidlertid betale 2370 kroner per år for å dekke inn merkostnadene Skagerak Nett har ved å opprettholde systemer for manuell måleravlesning, ifølge magasinet.