ABB leverer depot- og pantograflading for 23 elektriske busser som settes i drift i Bærum/Oslo juni 2020 (illustrasjonsfoto).

I juni 2020 settes depot- og pantograflading for 23 elektriske busser i drift i Oslo og Bærum, med ABB som leverandør.

Elektriske mobilitetsløsninger bidrar til å redusere klimagassutslippene i Oslo og Bærum med 95 prosent innen 2030. Unibuss, som har bestilt ladeteknologien, estimerer at batteribussene vil kutte utslippet av CO2 med 1600 tonn i året, tilsvarende utslippet fra rundt 800 biler, ifølge en pressemelding fra ABB.

ABB leverer både depotladere på 150 kilowatt (kW) med ladebokser slik at alle busser kan tilkobles samtidig og en pantograflader på 300 kW. Ladestasjonene installeres på Furubakken bussanlegg på Bekkestua i Bærum.

De elektriske bussene blir leveret av BYD, en av verdens ledende elbuss-leverandører med over 50 000 elbusser globalt. Bussene er 12 meter lange og har en batterikapasitet på 348 kilowattimer (kWh). De kan lades med pantograf, som senkes ned på taket, og med kabel.