Vannkraft er bærebjelken i regnskapet til Akershus Energi, her illustrert med hovedkontor og kraftverksanlegg på Rånåsfoss ved Glomma i Sørum kommune i Akershus. Foto: Akershus Energi

Akershus Energi har i årets tre første kvartaler et samlet resultat etter skatt på 137 millioner kroner, 14 millioner kroner mer enn de første kvartalene i fjor.

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen i Akershus Energi-konsernet nådde de tre første kvartalene 2019 henholdsvis 1 777 GWh (2018: 1665 GWH) og 133 GWh (2018: 133 GWh). Mye av resultatøkningen skyldes høyere kraftpriser, men gjenspeiler også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, ifølge en pressemelding fra Akershus Energi.

I tillegg til å delta i utbyggingen av Tolga kraft, som vil gi en ny fornybar krafttilgang på 50 GWh, har konsernet som mål å vokse ytterligere i vannkraft, primært innen stor- og mellomskala vannkraftinvesteringer, ifølge pressemeldingen.