Med eierandel i Becour søker Akershus Energi å profesjonalisere salg av opprinnelsesgarantier. Illustrasjon: Akershus Energi

I forbindelse med en emisjon investerer Akershus Energi fem millioner kroner i selskapet Becour.

Becour er en salgskanal for opprinnelsesgarantier og utvikler teknologi som kan spore fornybar energi i det globale markedet. Målet er å øke verdien av fornybar kraft for å skyte fart mot det grønne skiftet. Med investeringen får Akershus Energi en eierandel på 6,5 prosent i Becour og styreplass, ifølge en melding på hjemmesiden til Akershus Energi.

– Investeringen er et viktig ledd i å profesjonalisere vårt salg av opprinnelsesgarantier. Det vil både gi oss økt kunnskap om markedsmekanismene og lettere markedsadgang, sier konstituert leder av handel i Akershus Energi, Sigvald Maldal.