Prosjektleder i Nordkraft Torbjørn Sneve (t.v.) sammen med prosjektansvarlig i Ballangen Energi, Wiggo Knutsen, her ved Røvasselva. Foto: Nordkraft

Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.

Endelig konsesjon for dette dobbeltprosjektet ble gitt i 2017. Til gjennomføring av prosjektet er det inngått avtale med prosjektavdelingen i Nordkraft. Utbyggingen er i gang og er beregnet til å ta to og et halvt år, ifølge en pressemelding fra Nordkraft og Ballangen Energi.

Hjertvatn kraftverk ble satt i drift i 1957, og har en årsproduksjon på 7 GWh. Det var i forbindelse med revisjon av konsesjonen at de gamle planene om overføring av vann fra Røvatn ble tatt frem igjen, ifølge pressemeldingen.

– Det ble gitt konsesjon for overføring allerede i 1955, men dette ble ikke tatt med i utbygginga den gang. Når vi lager tunnel fra Røvatn til Hjertvatn, bygger vi samtidig Røvatn kraftverk. Med det vil vi utnytte vannet fra Røvasselva to ganger til kraftproduksjon, sier Wiggo Knutsen, administrerende direktør i Ballangen Energi.

Nye Hjertvatn vil etter planen være i drift våren 2021, og Røvatn kraftverk våren 2022.

Nordkraft skal i tillegg til prosjektledelse under utbyggingen også stå ansvarlig for driften av kraftverkene, gjennom avtalen de har fra før med Ballangen Energi for drift av kraftverkene i selskapet.