BKK overtar nettvirksomheten og strømsalget i Kvinnherad Energi og har nå rundt 245 000 nettkunder. Foto: Kvinnherad Energi

BKK overtar nettvirksomheten og strømsalget i Kvinnherad Energi. Produksjonsvirksomheten fortsetter i Kvinnherad Energi AS.

Nettvirksomheten skal på sikt fisjoneres ut av det som i dag er selskapet BKK Kvinnherad og slås sammen med BKK Nett, og alle ansatte vil få jobb i BKK-konsernet. Nettfusjonen forventes gjennomført i slutten av januar 2020. Kvinnherad Energi er 100 prosent eid av Kvinnherad kommune. Som en del av avtalen får kommunen 1341 aksjer, som tilsvarer en eierpost på 0,91 % i BKK AS, ifølge en pressemelding fra BKK.

I 2018 overtok BKK tilsvarende virksomheter i Tysnes Kraftlag og Etne Elektrisitetslag. Med overtakelsene fra Kvinnherad Energi, styrker BKK sin posisjon i Sunnhordland, ifølge pressemeldingen

BKK Nett er i ferd med å rigge en helt ny organisasjon for videre vekst på Vestlandet, og etablerer en regionsmodell, med fire regioner. Én i Sunnhordland, én i Sunnfjord og to i Bergensregionen. I avtalen med Kvinnherad Energi har BKK forpliktet seg til å legge hovedbasen for regionen i Sunnhordland til Kvinnherad. Dette vil bety nye arbeidsplasser i regionen, opplyses det i pressemeldingen.

– Med denne fusjonen styrker vi vår posisjon i Sunnhordland, og etablerer regionskontor i Dimmelsvik. Det vil gi muligheter for et større kompetansemiljø og fremtidig satsing på arbeidsplasser. En felles beredskapsløsning på tvers av regionene vil gi en rask og robust håndtering av feilsituasjoner. Med egne regionskontor ivaretar vi fortsatt god og lokal kundeservice, sier Birthe Iren Grotle, prosjektleder i BKK.

BKK er nå eid av to tidligere kraftlag, 25 kommuner og Statkraft. Nylig ble Sunnfjord Energi også en del av BKK, og med Kvinnherad Energi sine tidligere nettkunder med på laget har BKK Nett nå ca. 245.000 nettkunder.