Ressurssituasjonen i Norden er god, men strømprisen holdes oppe av CO2-priser som er fem ganger høyere enn i 2017.

Fallhøyden på strømprisen er begrenset så lenge CO2-prisen holder seg på dagens nivå. Forrige uke økte strømprisene for den nærmeste tiden fremover, mens terminprisene for 2020 og fremover har gått litt ned, ifølge en pressemelding fra Entelios.

For de nærmeste månedene påvirker spotprisene og terminprisene i stor grad av endringer i værprognosene. Om det regner en dag det skulle ha vært sol får dette umiddelbart effekt på tilbud- og etterspørselssituasjonen etter kraft i Norden, fremgår det av pressemeldingen.

Prisene på olje, gass, CO2 og kull har i den senere tiden gått ned i Tyskland. Dette kommer blant annet til uttrykk i en nedgang i de europeiske og nordiske terminprisene. Samtidig har oljeprisen falt tilbake til et lavere nivå etter droneangrepet i Saudi Arabia.

Gassprisen preges av at det har blitt lettere å frakte flytende gass over verdenshavene, noe som gjør at tilbudet på gass er større enn etterspørselen. Dette bidrar både til billigere gass, og at det stadig blir mer lønnsomt å bruke gass til energiproduksjon. Det gjør videre at etterspørselen etter kull faller, ifølge pressemeldingen.