Det er ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland Multiconsult har fått et nytt dam-oppdrag. Foto: Multiconsult

Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.

Oppdragsgiver er Indre Salten Energi Produksjon, og prosjektet omfatter prosjektering og byggeledelse ved utbedring av steinfyllingsdammen fra 1944. Dammen ved Rismålsvatnet fungerer som inntaks- og reguleringsmagasin for Kvarv kraftverk. Dammen er senere bygd om med flomløp over platedam i betong, ifølge en pressemelding fra Multiconsult.

Oppdraget føyer seg inn i Multiconsults referanseliste for tekniske rådgivningstjenester innen damrehabilitering. Nylige rehabiliteringsprosjekter inkluderer Dam Kistefoss i Asker kommune og Dam Erretjørn i Eigersund kommune, ifølge pressemeldingen.