Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert. Foto: Distriktsenergi

Distriksenergi er sterkt kritisk til bøtleggingen av de 111 nettselskapene.

Dette fremgår av en melding på organisasjonens nettside. I meldingen blir det presisert at nettselskapene har stått på for å etterkomme alle regler og praktiske utfordringer som Elhub krever, og at det synes lite hensiktsmessig å ta i bruk det tøffeste tvangsmiddelet NVE har i regelboken.

«NVEs eget regelverk forteller oss at formålet med tvangsmulkt er å fremtvinge oppfyllelse. Da er det lov å stille spørsmålet om disse bøtene på noen måte bidrar i den retning. Vår påstand er at det gjør de neppe. Situasjonen var i perioden bøtene er henstilt på i en situasjon der de aller, aller fleste selskapene sto på døgnet rundt for å levere det de skulle til Elhub. Der hvor selskapene fikk problemer måtte de stå i kø hos systemleverandørene for å få bistand», ifølge meldingen fra Distriktsenergi.

Energi Norge er heller ikke fornøyd.

– Vi forstår at NVE må stille krav til innrapportering av forbruksdata, men reagerer på at de ikke gir nettselskapene litt mer tid til å få dette på plass. Dette er den største moderniseringen som har skjedd i strømnettet på 100 år, og Norge har etablert verdens første fullskala Elhub. Det skjer ikke helt uten barnesykdommer, og da burde nettselskapene fått noe mer innkjøringstid, sier sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge i en melding på organisasjonens nettside.