Styreleder i DNT, Per Hanasand, er, sammen med flere av natur- og friluftsorganisasjonene, tilfreds med at Regjeringen nå skroter den nasjonale rammeplanen for vindkraft. Foto: DNT

Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.

I høringen om nasjonal rammeplan for vindkraft ba DNT om at kartdelen av nasjonal rammeplan ble skrotet., og at det ble etablert en tydelig nasjonal styring i vindkraftutbyggingen og at det fremover vil bli tatt større hensyn til natur. At Regjeringen nå dropper rammeplanen er helt rett, ifølge en pressemelding fra DNT.

– Det er svært gode nyheter, både for natur og klima. Regjeringen viser nå den ønsker en ny gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynet mellom energiutbygging og natur på en langt bedre måte, sier styreleder i DNT, Per Hanasand, og legger til:

– Det finnes 600 vindturbiner i Norge, og allerede gitte konsesjoner gjør at vi de neste tre årene vil få dobbelt så mange vindkraftverk i norsk natur som det vi har i dag. I det tempoet utbyggingen har blitt gjort over hele landet er det naturen, det biologiske mangfoldet og friluftsinteressene som taper. Det er derfor veldig bra at vi nå ikke skal bygge ut mer vindkraft før vi klarer å gjøre det på en måte som ikke ødelegger norsk natur for fremtidige generasjoner.

Den videre prosessen må sikre bedre involvering av lokale og nasjonale interesser. DNT er klare til å bidra med sin lokalkunnskap fra medlemsforeninger over hele landet.

Organisasjonen Norsk Friluft er også godt fornøyd med vedtaket, men løfter en advarende pekefinger. Dette betyr ikke at vindkraftutbyggingen i norsk natur er over, ifølge en pressemelding fra organisasjonen.

-Man skal ikke tolke dette som et nei til videre utbygging av vindkraft i norsk natur. I verste fall kan dette føre til et frislipp, advarer Lars Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Heimdal mener at gamle vindkraftkonsesjoner, der anleggsarbeidet ikke er påbegynt, må gjennomgås på nytt med et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og vurderes etter nye konsesjonsregler.

Marino Ask, styreleder i organisasjonen La naturen leve, sier til NRK at avgjørelsen er en naturlig følge av den omfattende motstanden mot vindkraft på land.

– Det er veldig gledelig å se at det frivillige arbeidet får det gode resultatet. Det som har preget kampen er at folket reiser seg og sier nei. Det gir et veldig tydelig signal til våre folkevalgte, sier han.