Geir Ove Øvsthus, montør i Voss Energi, har hatt ansvaret for montasjen av SafeMon-SensorHub-ene. Prosjektet har bestått av mange ulike installasjoner, hvor faglige dyktighet og evne til å finne løsninger har vært helt avgjørende. Foto: SafeBase

Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.

Effektivt jordvern er en forutsetning for stabilitet i strømnettet. Nå har energiselskapet, med positive erfaringer, installert SafeMon i en fjerdedel av nettet. Det gir blant annet god oversikt i den daglige overvåkningen av tilstanden i nettet, opplyses det i en pressemelding fra Voss Energi og leverandørselskapet SafeBase.

Den nye teknologien avdekker flere jordfeil, og løser dem raskere. Fortløpende tilgang til elektriske verdier i sanntid sparer energiselskapet for tid og arbeid til utrykning og feilsøking, ifølge pressemeldingen.

I dag har Voss Energi omtrent 25 prosent SafeMon-dekning av nettet. Planen er å fortsette å oppgradere trafoskiosker og master helt frem til de har full oversikt over hver eneste watt kundene bruker.

– Vi opplever at nytteverdien er så stor at vi ønsker å ha full dekning. Målet vårt er 100 prosent SafeMon-dekning fordi vi ser at sanntidsdata fra våre nettstasjoner er helt avgjørende for å kunne oppnå en framtidsrettet og effektiv drift av nettet. Det gir oss et solid bilde av nettet vårt. På sikt innhenter nok også forskriftene de som i dag ikke har kontroll på nettet, sier energiingeniør Jan Olav Oppheim i Voss Energi.