Seniorrådgiver Øystein Holm og teknologirådgiver Eirik Bjørnstad i Multiconsult har vært pådrivere i prosjektet. Foto: Multiconsult

For første gang i Norge er det overført strøm fra en elbil til strømnettet.

I en test i oktober ble en Nissan Leaf tilkoblet med en to-veis lader og forsynte el-anlegget på Campus Evenstad med 9,5 kW strøm. Deler av el-anlegget ved høgskolen ble koblet ut for å simulere strømbrudd, ifølge en pressemelding fra Multiconsult.

I de 10-15 minuttene nettet var frakoblet, sørget el-bilen for strøm til drift av sirkulasjonspumper og essensielle automasjonsanlegg i de viktigste driftsbygningene og sentrale funksjoner som data-anlegg, kombinert strøm- og varmeanlegg (CHP) og flisfyr, ifølge pressemeldingen.

I pressemeldingen opplyses det at 4,5 kW fra el-bilen ble brukt til å forsyne de tekniske anleggene med strøm, mens de resterende 5 kW ble matet inn i den sentrale batteribanken ved høgskolen. Batterilageret på Evenstad kan heretter også utnytte batterikapasiteten i el-biler som står tilknyttet med en unik to-veis lader, altså en ladeboks som kan sende strøm begge veier.

Campus Evenstad er et pilotprosjekt i Forskningssenteret for miljøvennlig energi FME ZEN. Målet i FME ZEN er å utvikle nullutslippsområder. Det er Statsbygg som står bak forsøket med Multiconsult som teknisk rådgiver.