Organisasjonen Fiskebåt sier nei til Equinors Hywind Tampen-havvindprosjekt. Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt

Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.

Fiskebåt har i forbindelse med havvindanlegget Hywind Tampen kommet med konstruktive innspill som villle ført til god sameksistens mellom fiskeri og utbyggingen, men er ikke blitt hørt, skriver Fiskebåt i en pressemelding.

I det aktuelle området er det viktige fiskefelt hvor det tråles etter kolmule, makrell og sild. For å unngå at viktige fiskefelt ble skadelidende, ga Fiskebåt tidlig i prosessen konstruktive innspill, blant annet til alternativ plassering av vindturbinene. Konkret gikk forslaget ut på at anlegget måtte vris slik at man plasserte det i retning langs dybdekodene. En slik vridning ville medført at man minimerte skadene som etablering av kraftanlegget ville få for fiskeriene i området, ifølge pressemeldingen.

– Fiskebåt konstaterer at utbygger Equinor ikke har tatt våre innspill alvorlig, og med dette klart viser manglende vilje til å sikre sameksistens i havrommet. Fiskebåt beklager dette og mener at Equinor i denne saken legger opp til en konfliktlinje mellom fiskeri og utbygging av vindkraft til havs, som vil skape betydelige utfordringer når liknende prosjekter skal planlegges i fremtiden, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

I pressemeldingen advarer Fiskebåt mot at statlig finansiering av Hywind Tampen-prosjektet kan bidra til ødelegge viktige og tradisjonelle fiskefelt. Nå setter organisasjonen sin lit til at politiske myndigheter griper inn og krever at Equinor gjør de nødvendige korreksjonene for å sikre fremtidig fiskeri i det aktuelle området.

Det var NRK som først meldte om saken.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, har Noregs Fiskarlag vært kritisk til Tampen-planene.