En rapport fra Multiconsult foreslår 300 millioner kroner til en garantiordning for fornybarprosjekter i utviklingsland. Illustrasjonsfoto: Norfund

I en rapport foreslår Multiconsult norsk satsing på 300 millioner kroner årlig til en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland.

Rapporten er utarbeidet for Utenriksdepartementet (UD), og det anbefales at Norge tar initiativ til en bred satsing for å gjøre det lettere og rimeligere å benytte garantier for å realisere fornybarprosjekter, ifølge en melding på hjemmesiden til Multiconsult.

Multiconsult foreslår en norsk satsing på 300 millioner kroner årlig med tre elementer:

  • Å forplikte seg til å skyte inn kapital i internasjonale garantiinstitusjoner over flere år, mot at institusjonene bidrar til å utvikle et bredere tilbud av garantier, samt å legge bedre til rette for at norske aktører skal kunne benytte institusjonenes garantiinstrumenter.
  • Å etablere en åpen søknadsbasert støtteordning i Norad, som kan dekke deler av garantipremiene som en betaling for bidraget til å avverge CO2-utslipp.
  • Å gjøre endringer i GIEKs garantiordninger for å kunne gi garantier til alle investeringer med norske aktører involvert, samt å sette egne måltall for fornybarinvesteringer.

Regjeringen har allerede vedtatt å følge opp de to første punktene i anbefalingen. Forslaget er nå ute på høring for å få innspill fra fornybaraktørene, før UD går i dialog med garantiinstitusjonene for å forhandle frem avtaler.