elsikkerhet
Arkivfoto: Eidsiva

I 2018 sørget Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett for at nærmere 3000 potensielle ulykker med elektrisitet ble avverget.

I 2018 sørget Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett for at 1340 feiltilstander med varmgang ble rettet, og i 82 tilfeller ble installasjonen frakoblet umiddelbart. Det betyr at det i 2018 ble avverget over 1400 potensielle brannutrykninger som følge av feil på elektriske anlegg tilknyttet nettet, ifølge en pressemelding fra Hafslund Nett.

I tillegg ble det avverget rundt 1500 potensielle strømgjennomganger, hvor avvik med berøringsfare ble rettet. Ut over det ble det påvist 1800 jordfeil, som ble rettet etter at de ble avdekket under tilsynskontroll, ifølge meldingen.

– I 2018 brukte vi til sammen 12.000 timer på å informere om elsikkerhet i tilknytning til kontrollene. Vi har ikke tall på hvor mange farlige situasjoner og branntilløp vi har avverget bare ved å informere om elsikkerhet i hjemmet, men ut fra det vi avdekker av farlige forhold er det god grunn til å tro at informasjon spiller en viktig rolle, sier Kai Hulback i Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett.