I dette området på Kneppeskjæret (Sjursøya) i Oslo skal det mellomlagres CO2 fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Illustrasjon: Norconsult

Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.

Fra dette anlegget skal CO2 fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo sendes videre for permanent lagring under havbunnen på Vestlandet, ifølge en pressemelding fra Fortum Oslo Varme.

Området for mellomlager og lastefasiliteter tilsvarer 6750 kvadratmeter. Mellomlageret vil ha kapasitet til å lagre 5400 kubikkmeter flytende CO2. Hver fjerde dag vil en opptil 130 meter lang tankbåt ankomme, laste og transportere gassen til Vestlandet. Neste etappe er varig lagring av CO2 3000 meter under havbunnen i Nordsjøen, ifølge pressemeldingen.

– Det er stor interesse for CO2-fangst fra avfall i nasjonal og internasjonal avfallsindustri, og prosjektet har inngått samarbeid med flere tilsvarende anlegg i Norge og Europa. Verden etterspør en løsning for CO2-fangst fra avfall, og Oslo er klare til å vise hvordan det kan gjøres, sier Marthe Scharing Scharning Lund, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Oslo kommune har et mål om reduksjon av CO2-utslipp med 50 prosent innen 2022 og 95 prosent innen 2030. Et fullskala fangstanlegg for CO2 ved Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud er her en viktig brikke. Selskapet planlegger å fange opptil 400 000 tonn CO2 per år fra røykgassen ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud, opplyses det i pressemeldingen.

Et fullskala CO2-fangstanlegg som fjerner CO2-utslippene fra Klemetsrud skal ha teknologisk overføringsverdi til tilsvarende anlegg og andre industrier som produserer røykgass.