troms kraft

Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.

Dette er en forbedring på 115 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2018. Både produksjon, nett og strømsalg er i fremgang, ifølge en pressemelding fra Troms Kraft.

– Dette viser at vår strategi med fortsatt fokus på kjernevirksomhet, og forbedring og forenkling av driften, gir gode resultat over tid. Vi har nå nær balanse mellom alle tre virksomhetsområder, og vil fortsette med å utvikle alle områdene, og se etter muligheter for videre vekst hvor det er naturlig, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft.