Branntilløp i landbrukets driftsbygninger skyldes oftest el-installasjoner og elektrisk utstyr. (Foto: iStock)

Fagfolk frykter at retting av el-feil i landbruket går for tregt.

Seks av ti bønder har fått gjennomført en utvidet el-kontroll for landbruk på egen gård, ifølge en undersøkelse utørt av Agri analyse for Landkreditt Forsikring. 34 prosent svarer nei, mens 7 prosent ikke vet om dette er gjort. At kontrollen er gjennomført betyr ikke automatisk at påviste feil blir rettet, ifølge en pressemelding fra Landkreditt Forsikring.

– Gjennomgangen er bare første steg, og det er viktig at den enkelte bonde følger opp. Vi kan dessverre ikke være sikre på at de påviste avvikene faktisk blir tatt tak i, sier administrerende direktør i Landkreditt Forsikring, Ane Wiig Syvertsen.

Resultatene fra en el-kontroll blir ikke sendt inn til offentlig myndighet. Heller ikke til forsikringsselskapet, uten at kunden godtar opplasting til forsikringsbransjens database FG-kontroll, ifølge Gunnar Flataukan, som er fagsjef og daglig leder i kontrollforetaket Elsikker.

Tidligere undersøkelser blant bøndene har vist at nær halvparten av branntilløpene i driftsbygninger på norske gårder hadde sammenheng med elektriske installasjoner. Ytterligere 20 prosent skyldtes elektrisk utstyr.