Fossilfri stålproduksjon, her illustrert med gruveanlegget til LKAB i Kiruna, kan redusere de samlede CO2-utslippene i Sverige med ti prosent. Foto: LKAB

Kan balansere kraftsystemet.

Det svenske selskapet HYBRIT Developement AB, som er eid av gruveselskapet LKAB, Vattenfall og Svenskt Stål AB, investerer 200 millioner kroner i et pilotanlegg for lagring av hydrogen i Luleå. Dette inkluderer 50 millioner kroner i støtte fra Energimyndigheten i Sverige, ifølge en pressemelding fra HYBRIT.

Etableringen av pilotanlegget inngår i innsatsen for å gjøre stålproduksjonen i Sverige fossilfri. Ved å erstatte koks og kull med hydrogen i produksjonen av stål blir utslippet til vann og ikke til CO2. Dette initiativet har potensial til å redusere det samlede utslippet av CO2 i Sverige med ti prosent, ifølge pressemeldingen.  

En studie gjennomført av HYBRIT viser at storskala lagring av hydrogen kan spille en viktig rolle i fremtidens energisystem i Sverige. I tillegg til å sikre stabil tilgang av ren energi til stålproduksjonen, kan et storskala hydrogenlager bidra til å balansere elkraftsystemet, uavhengig av væravhengig produksjon av energi, og samtidig legge til rette for konkurransekraftig stålproduksjon.