Havvind har potensial til å vokse enormt, ifølge IEA. Foto: ABB

Havvind kan bli en «tusen milliarder dollar-industri», ifølge rapporten Offshore Wind Outlook 2019, som IEA presenterer fredag.

Havvind har potensial til å vokse 15-gangeren ut fra det nivået som så langt er avdekket, og det ligger til rette 1000 milliarder dollar-investeringer fram mot 2040, ifølge en pressemelding fra IEA (International Energy Agency).

Europa er en pioner i utvikling av havvindteknologi, og er i posisjon til å forsterke dette ytterligere. I dag har EU en vindkraftkapasitet på 20 GW, og ifølge foreliggende prognoser kan dette øke til 130 GW i 2040, og 180 GW dersom EU når målet om karbonnøytralitet i 2040, ifølge meldingen fra IEA.

Det ligger også til rette for at Kina kan innta en fremtredende posisjon i havvind. Det er ventet at den kinesiske havvindkapasiteten innen 2040 vil øke fra nåværende 4 GW til 110 GW. Allerede i 2025 ligger det an til at Kina blir verdens fremste havvind-nasjon. I innsatsen for å nå globale mål for bærekraftig energi er det mulig at havvind-utviklingen i Kina vil strekke seg mot 170 GW, ifølge IEA.

Flytende teknologi er en drivende kraft i utviklingen av havvind. I teorien kan dette bidra til å dekke behovet for fornybar energi i flere verdensdeler og mange land, blant annet Europa, USA og Japan, fremholdes det i rapporten fra IEA.