Med anvendelse av smartgridteknologi kan avbruddskostnadene i landets distribusjonsnett reduseres med rundt 125 millioner kroner årlig.Illustrasjonsfoto: Lyse

Smartgridteknologi skal gi færre og kortere strømbrudd.

Sammen med SINTEF Energi og fire andre nettselskaper har Hafslund Nett i FASaD-prosjektet (Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett) utviklet teknologi som skal gi færre og kortere strømbrudd i distribusjonsnettet, ifølge en pressemelding fra Hafslund Nett.

I prosjektet har det vært et hovedmål å komme fram til bedre metoder for planlegging og drift av distribusjonsnettet, slik at utetiden ved strømbrudd blir kortere. Løsningen er å ta i bruk ny teknologi og funksjonalitet, øke automatiseringsgraden og få på plass forbedrede arbeidsprosesser i nettdriften.

Fjernavleste feilindikatorer og fjernstyrte brytere, samt målinger for å beregne avstanden til feilstedet er tatt i bruk. På den måten får nettselskapet informasjon som samlet kan gi kortere avbruddsvarighet og færre delavbrudd mens man lokaliserer feilstedet. Prosjektet har også testet og satt i drift flere ulike løsninger med automatiske omkoblinger, såkalte selvhelende nett.

Basert på resultatene fra FASaD er det estimert at gevinsten for Norge totalt ved å ta i bruk slik smartgridteknologi i det høyspente distribusjonsnettet vil gi om lag 125 millioner kroner per år i reduserte avbruddskostnader.

– Å bruke smartgridteknologi vil gi økt leveringspålitelighet og reduserte avbruddskostnader ved feil i distribusjonsnettet. For nettselskapene vil resultatene i tillegg gi bedre arbeidsprosesser knyttet til feil- og avbruddshåndtering, samt lavere driftskostnader, opplyser Kjell Anders Tutvedt, senioringeniør i avdeling Nettstrategi i Hafslund Nett og ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

Resultatene i prosjektet, som har hatt en praktisk innretning, er testet ut på steder som erfaringsmessig har mange strømbrudd i Oslo, Akershus, Hedmark, Vestfold og Telemark, ifølge pressemeldingen.

FASaD-prosjektet, med Hafslund Nett som prosjekteier, har fått innovasjonspris fra Smartgridsenteret i Trondheim.