Store dybder gjør det kostbart å bygge bunnfast havvind i Norge. Foto: Equinor

Dybde og kompliserte bunnforhold gjør havvind i Norge dyrere enn i Europa.

Analyser utført av NVE viser at det koster mer å bygge bunnfast havvind i Norge enn det som er gjennomsnittskostnaden for de områdene hvor det bygges bunnfast havvind i Europa i dag. En av de viktigste årsakene til det er at de norske havområdene er dype og har kompliserte bunnforhold, ifølge en rapport fra NVE.

Kostnaden for vindkraft med 10 MW-turbiner i området Sørlige Nordsjø II har NVE beregnet til å være 87 euro/MWh (LCOE), som tilsvarer 87 øre/KWh med en eurokurs på 10 kroner.

På grunn av havdybden er det størst potensial for havvind i Norge i form av flytende havvind. Flytende havvind er imidlertid vesentlig dyrere enn bunnfast havvind, blir det slått fast i rapporten.

Videre fremheves det i rapporten at bunnfast havvind i dag kan benyttes ned til 60 meters dybde. Den historiske teknologiutviklingen har gjort det mulig å bygge bunnfast havvind på stadig dypere vann, og denne utviklingen kan se ut til å fortsette fremover. Det er et stort potensial for å bygge ut havvind i Europa, men store deler av de gjenværende områdene er dypere enn 60 meter.

Bunnfast havvind er dyrere enn å bygge landbasert vindkraft. Utbyggingskostnadene overstiger kraftprisen i de fleste land, og flere land i Europa bruker auksjonssystemer for å utløse bygging av havvind. De siste årene har auksjonsprisene falt fort, fremholder NVE i sin rapport.

Samtidig slår NVE-rapporten fast at kostnadene for å bygge bunnfast havvind har falt mye på kort tid, og NVE forventer at de fortsatt kommer til å falle. Noen av de viktigste driverne for fallet i kostnader har vært større turbiner, ny teknologi, forbedringer i fundament-design og erfaringer fra og forbedringer i installasjons- og byggeprosessen.

Flytende havvind er fortsatt dyrere å bygge ut enn bunnfast, og det finnes ingen kommersielle flytende havvindprosjekter i verden i dag. Da all flytende havvind så langt kun har vært demonstrasjonsprosjekter er de detaljerte utbyggingskostnadene ikke godt nok kjent, ifølge NVE-rapporten, som imidlertid forventer at kostnadene vil falle når prosjektene blir større og teknologien mer moden.

Gjennomsnittlig størrelse på havvindturbiner installert i Europa i 2018 var 6,8 MW. Nå testes havvindturbiner på¨12 MW. Denne økningen fører til bygging av færre vindturbiner for å produsere like mye kraft. Dermed reduseres kostandene for infrastrukturen, som fundament og sjøkabel mellom turbinene, ifølge NVE-rapporten.