vann

I tredje kvartal var kraftprisen for de norske elspotområdene gjennomsnittlig 33 øre/kWh. Dette er en reduksjon på seks prosent sammenlignet med andre kvartal.

Kraftprisen for de norske elspotområdene var i tredje kvartal 2019 gjennomsnittlig 33 øre/kWh. Dette er en reduksjon på seks prosent sammenlignet med kraftprisen i andre kvartal. Strømproduksjon og strømforbruk var tilnærmet likt som samme periode i fjor, med henholdsvis 30,4 TWh og 26,5 TWh. I tredje kvartal var nettoeksporten på 3,9 TWh, ifølge en pressemelding fra NVE.

I løpet av tredje kvartal 2019 økte magasinfyllingen til norske vannkraftmagasiner med ti prosentpoeng til 82,3 prosentpoeng. Dette gir tilnærmet normal hydrologisk balanse.Ved starten av andre kvartal økte CO2-kvoteprisene opp mot 288 kroner/tonn. Dette er det høyeste nivået siden 2008, ifølge pressemeldingen