Som følge av billigere CO2 er strømprisen i Norden på vei ned. Dette vil bidra til lavere strømpriser i 2020, ifølge Entelios. Ilustrasjonsfoto: Tore Halvorsen

Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.

Siden midten av forrige uke har prisen på CO2-utslippsrettifgheter falt fra 25 euro/tonn til 23 euro/tonn. I skrivende stund har nedgangen på to euro gjort at terminprisen i Tyskland for 2020, fremtidsprisen på strøm, har falt med mer enn 1,5 euro/MWh. Dette påvirker terminprisen for Norden i 2020, som viser en nedgang på 1,25 euro/MWh, tilsvarende 3,5 prosent, ifølge en pressemelding fra Entelios.

Prisen på CO2 har gått ned med nesten 25 prosent siden i sommer. Analytikerne mener årsaken er sammensatt, men tror økt tilbud av gass, mindre vekst i industrien og Brexit spiller en rolle, ifølge pressemeldingen.

Tilbudet av gass er større enn etterspørselen i Europa. Det bidrar til vesentlig lavere gasspriser, noe som igjen har gjort gasskraft mer konkurransedyktig enn kullkraft. Og her kommer CO2-prisen inn. Gasskraft har lavere utslipp av CO2 enn kullkraft. Dermed svekkes etterspørselen etter utslippstillatelser, skriver Entelios i pressemeldingen.