Med tiltaket Ladeklar gjør Hafslund E-CO elbillading lettere tilgjengelig i Oslo. Illustrasjonsfoto: Newswire

Med tiltaket Ladeklar legger Hafslund E-CO forholdene bedre til rette for elbillading i borettslag og boligsameier i Oslo.

Mange boligselskap opplever barrierer for å få etablert lademuligheter for beboernes elbiler. Generelt foregår 70 – 80 prosent av ladingen hjemme, og beboere i boligselskap uten infrastruktur for lading blir derfor i stor grad avskåret fra å anskaffe seg elbil, ifølge en pressemelding fra Hafslund E-CO.

Ladeklar ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for beboere i boligselskap å få tilgang på elbillading. Derfor kan Ladeklar ta investeringskostnaden, mot at beboere med elbil leier lading som en tjeneste. Dermed kan boligselskapet få på plass elbillading for beboerne som ønsker det, uten at andre trenger å betale for det. De øvrige beboerne kan koble seg på når behovet oppstår, ifølge meldingen.

Ladeanlegget skal ifølge meldingen skreddersys for den enkelte kunde, og Ladeklar tar seg av hele prosessen og blir boligselskapets og beboernes eneste kontaktpunkt.