Fornøyde medarbeidere i Lyse Elnett. Fra venstre: senior prosessutvikler Marita Fjelde, nettingeniør Marie Behne Eie og prosjektleder Kim Stangeland Olsen. Foto: Lyse Elnett

Fra 2012 til 2019 har antall nettkunder i Lyse Elnett økt med 20.000, og har nå passert 150.000.

Antall kunder har økt særlig mye i år siden borettslag og sameier, som tidligere har hatt en felles strømmåler, nå skal ha en strømmåler til hver boenhet, ifølge en pressemelding fra Lyse Elnett.

Sør- Rogaland har i mange år vært et område med sterk befolkningsvekst og høy aktivitet i næringslivet, noe som gjenspeiler seg i veksten i antall kunder. I tillegg har det særlig de siste to årene vært en stadig økende andel prosjekter og tilknytninger som er kommet på grunn av elektrifisering med blant annet oppsett av hurtigladere, ifølge pressemeldingen.

– Det er svært gledelig at vi har nådd denne milepælen. Vi har et strategisk mål om å øke antall kunder. Det gir oss økte inntekter gjennom høyere inntektsramme, og bidrar til å holde nede kostnadene per kunde, sier Rannveig Eidem Norfolk, direktør for Nettplan i Lyse Elnett.

Kravet om at alle boliger skal ha hver sin strømmåler vil totalt øke antall nettkunder med rundt 6000. I tillegg ble Forsand Elverk, og deres rundt 1000 kunder en del av Lyse Elnett fra 1. januar 2019. Det er ventet at antall kunder vil passere 152.000 før 2019 er omme.