Sunnfjord Energi er nå på plass i BKK-konsernet. Foto: Sunnfjord Energi

Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.

Dette betyr at BKK har fått syv nye eierkommuner, som også får overført 60 millioner kroner som en del av fusjonsavtalen, ifølge en pressemelding frå BKK.

– De tidligere eierne i Sunnfjord Energi eier nå samlet sett 3,5 prosent av BKK. I tillegg til aksjer får alle kommunene et kontantoppgjør som blir betalt ut nå, sier Ketil Konglevoll, leder industrielt eierskap i BKK.

Sunnfjord Energi vil fortsatt være juridisk enhet inntil de ansatte er plassert i de ulike BKK-selskapene. Denne integrasjonsprosessen pågår for fullt, og er ventet fullført tidlig på nyåret, ifølge pressemeldingen.

– Vi gjennomfører kartleggingssamtaler med alle de ansatte i Sunnfjord Energi. De aller fleste vil ta med seg dagens arbeidsoppgaver inn i et BKK-selskap. Målet for integrasjonen er at alle skal få relevante oppgaver i BKK, sier Silje Skaar Sunde, prosjektleder for integrasjonen.

Fordeling av aksjer og kontanter til eierkommunene i Sunnfjord Energi Holding

 

Aksjar

Kontantsum (kr)

Førde kommune

1,2430 %

          21 280 439

Fjaler kommune

0,6059 %

          10 376 556

Gaular kommune

0,4225 %

            7 235 387

Jølster kommune

0,4225 %

            7 235 387

Hyllestad kommune

0,3825 %

            6 551 066

Solund kommune

0,2424 %

            4 148 977

Naustdal kommune

0,1855 %

            3 172 188

 

3,5043 %

60 000 000