Selv om NVE har gitt konsesjon, senere stadfestet av OED, utsettes anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil foreliggende klager er avklart. Illustrasjonsfoto: NVE

NVE setter Haram vindkraftverk på vent

NVE har vedtatt å utsette anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil klagebehandlingen er avgjort.
Mandag, 7 oktober, 2019 - 11:05

NVE ga i 2008 konsesjon til bygging av vindparken. Etter klagebehandling er dette senere stadfestet av OED. Nå velger NVE å utsette iverksettelse av vedtak og godkjenning av detaljplan og miljø- og anleggsplan (MTA). Bakgrunnen er blant annet klager fra Haram kommune, aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Haram» og flere enkeltpersoner, ifølge en pressemelding fra NVE.

Utsatt iverksetting er et unntak fra hovedregelen om at et vedtak kan iverksettes umiddelbart selv om det er påklaget. Beslutning om utsatt iverksetting gjelder derfor i spesielle tilfeller, og det er dette NVE legger til grunn for å utsette anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil klagene er avklart.

Harm kommune har i sin klage merknader knyttet til at den planlagte adkomstveien er endret fra den opprinnelige konsesjonen i 2008, og at de mener den bør konsekvensutredes på grunn av geologiske forhold og rasfare. Det fremkommer også at adkomstveien er planlagt bygget i særlig utfordrende og brattlendt terreng.

NVE slutter seg til kommunens merknader om at adkomstveien, med tilhørende skjæringer og fyllinger, vil endre virkninger sammenlignet med det som lå til grunn for konsesjonsvedtaket fra 2008, og som OED stadfestet i 2009. NVE har derfor besluttet at vedtaket om detaljplan/MTA for Haram vindkraftverk ikke skal iverksettes før klagene er endelig avgjort av OED.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.