Selv om NVE har gitt konsesjon, senere stadfestet av OED, utsettes anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil foreliggende klager er avklart. Illustrasjonsfoto: NVE

NVE setter Haram vindkraftverk på vent

NVE har vedtatt å utsette anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil klagebehandlingen er avgjort.
Mandag, 7 oktober, 2019 - 11:05

NVE ga i 2008 konsesjon til bygging av vindparken. Etter klagebehandling er dette senere stadfestet av OED. Nå velger NVE å utsette iverksettelse av vedtak og godkjenning av detaljplan og miljø- og anleggsplan (MTA). Bakgrunnen er blant annet klager fra Haram kommune, aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Haram» og flere enkeltpersoner, ifølge en pressemelding fra NVE.

Utsatt iverksetting er et unntak fra hovedregelen om at et vedtak kan iverksettes umiddelbart selv om det er påklaget. Beslutning om utsatt iverksetting gjelder derfor i spesielle tilfeller, og det er dette NVE legger til grunn for å utsette anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil klagene er avklart.

Harm kommune har i sin klage merknader knyttet til at den planlagte adkomstveien er endret fra den opprinnelige konsesjonen i 2008, og at de mener den bør konsekvensutredes på grunn av geologiske forhold og rasfare. Det fremkommer også at adkomstveien er planlagt bygget i særlig utfordrende og brattlendt terreng.

NVE slutter seg til kommunens merknader om at adkomstveien, med tilhørende skjæringer og fyllinger, vil endre virkninger sammenlignet med det som lå til grunn for konsesjonsvedtaket fra 2008, og som OED stadfestet i 2009. NVE har derfor besluttet at vedtaket om detaljplan/MTA for Haram vindkraftverk ikke skal iverksettes før klagene er endelig avgjort av OED.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.