De nordiske systemdriftsansvarlige nettselskapene har inngått ny systemdriftsavtale. Illustrasjonsfoto: Lyse

De nordiske systemansvarlige nettselskapene i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Åland har signert en ny nordisk systemdriftsavtale.

Selskapene som omfattes av systemdriftsavtalen er Statnett, Energinet, Fingrid, Svenska kraftnät og Kraftnät Åland. Avtalen omfatter felles driftsmodeller som sikrer at det sammenkoblede nordiske kraftsystemet driftes med god pålitelighet og kvalitet, og i tråd med nasjonal og europeisk regulering, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Konsernsjefene i de nordiske systemansvarlige nettselskapene sier i en felles uttalelse at den nye systemdriftsavtalen ytterligere styrker det nordiske samarbeidet. Gjennom avtalen harmoniseres den operative driften av overføringsforbindelsene mellom de nordiske landene og mot Sentral-Europa.

Avtalen skal bidra til at forsyningssikkerheten i det nordiske kraftsystemet styrkes, i en situasjon der en økende andel uregulerbar fornybar produksjon gjør kraftproduksjonen stadig mer volatil, ifølge pressemeldingen.

De systemansvarlige nettselskapene i Norden arbeider nå med å sluttføre vedlegg om temaer som nordisk balansering, driftssikkerhet, driftsplanlegging, kriser og gjenoppbygging og kapasitetsberegninger i nettet. Den nye systemdriftsavtalen vil gradvis erstatte dagens avtale, etterhvert som de nye vedleggene blir ferdigstilt.