Kunstig intelligens skaper muligheter og utfordringer for næringslivet. Illustrasjon: Smart Innovation Norway

54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.

Bakgrunnen for initiativet er erkjennelsen av at Norge henger etter når det gjelder anvendelse av kunstig intelligens, ifølge en pressemelding fra Østfold Energi.

– Å arbeide med praktisk anvendt kunstig intelligens handler blant annet om cybersikkerhet, industripsykologi, personvern, forretningsutvikling, etikk og rammebetingelser. Vi tror at selskapene som er med i denne klyngen vil få verdifull kunnskap som de kan anvende i praksis, for å forberede seg på utfordringene som måtte komme med kunstig intelligens, sier Thor Mosaker, administrerende direktør i Smart Innovation Norway.

Smart Innovation Norway bidrar med sin kompetanse på innovasjonsplattformen, og organiserer aktiviteter blant annet knyttet til møter, seminarer og forstudier, ifølge pressemeldingen.

– Med denne klyngen forventer vi oss tilgang til kompetanse innen kunstig intelligens, en arena for læring og nettverksbygging, samt mulig deltagelse i ulike prosjekter. Dessuten kan vi bidra med verdifull kunnskap, spesielt innen energiområdet, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.