I statsbudsjettet for 2020 bevilges 638,3 millioner kroner til nedbygging av atomanleggene her i landet, her illustrert med atomanlegget til IFE på Kjeller ved Lillestrøm. Foto: IFE

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 638,3 millioner kroner til sikker nedbygging av atomanleggene her i landet.

Midlene fordeler seg med 401,3 millioner kroner til IFE, 227 millioner kroner til NND (Norsk nukleær dekommisjonering) og 10 millioner kroner til Nærings- og fiskeridepartementet. Statsbudsjettet gir tilstrekkelige midler til å ivareta sikkerhet og sikring ved atomanleggene, ifølge en pressemelding fra IFE.

– Dette fører til at vi kan holde fremdriften i å utbedre brenselslagrene og starte nedbygging av reaktorene. IFE vil arbeide tett sammen med NND for å løse disse oppgavene, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

IFE har i tillegg fått midler til å videreføre Haldenprosjektet, som er viktig for å videreføre den internasjonale satsingen på sikkerhet, digitalisering og dekommisjonering, ifølge pressemeldingen.

Håndtering av brukt brensel og utbedring av lagringsforholdene for brukt brensel er en spesielt høyt prioritert satsing for både IFE og NND. Videre skal IFE prioritere arbeidet med å forberede nedbygging av atomanleggene og overføring av anleggene til NND i løpet av de neste årene. Sikring av atomanleggene er også høyt prioritert, og IFE skal gjennomføre omfattende sikringstiltak i Halden og på Kjeller i 2020.

Norge har ca. 17 tonn med brukt atombrensel.