Scatec Solar har nå koblet det siste av seks solkraftverk i Benban-prosjektet i Egypt til nettet. Foto: Scantec Solar

Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.

Benban solkraftanlegg, som er under utvikling til en kapasitet på 1,8 GW, blir en av verdens største solparker. I april 2017 undertegnet Scatec Solar, med partnere, en 25-årig kraftkjøpsavtale med regjeringen i Egypt for leveranse av 390 MW strøm fra de seks solkraftverkene, ifølge en børsmelding fra Scantec Solar.

De seks solkraftanleggene til Scatec Solar er de første i verden som fanger solen på begge sider av panelene. Ikke bare bidrar dette til mer ren fornybarproduksjon, men også med redusert CO2-utslipp tilsvarende 350.000 tonn CO2 årlig, ifølge meldingen. Det er beregnet at den årlige elproduksjonen på 870 GWh kan forsyne 420.000 egyptiske husstander med strøm,.