Heimdall Power
Her er sensorkulen fra Heimdall Power, som måler temperatur,, vibrasjon og vinkel på linjene.

BKK, Hafslund E-CO og Lyse blir eiere i Heimdall Power, som utvikler en sensorkule som skal bidra til mer effektive strømnett.

BKK Spring, Hafslund E-CO og Lyse deltar i en emisjon på til sammen 32,6 millioner kroner. Det verdsetter selskapet til 61,6 millioner kroner. BKK Spring, Lyse og Hafslund E-CO har hver 8,1 prosent eierandel i emisjonen. I tillegg er Sarsia Seed Fond II og Investinor med i emisjonen, opplyser investeringsansvarlig Roald Brekkhus i BKK Spring til Energiteknikk. 

Kulen, som er utviklet av Heimdall Power, skal overvåke strømnettet og varsle feil før de skjer. Kulen inneholder sensorer som sender sanntidsdata tilbake til nettselskapet. Nå går BKK, Hafslund E-CO og lyse inn på eiersiden, samtidig som de eksisterende eierne Investinor og Sarsia bidrar med ytterligere kapital, ifølge en felles pressemelding fra de involverte selskapene.

– Kulene våre sender informasjon om tilstanden på kraftlinjene gjennom målinger av temperatur, vibrasjon og linjesig. Dette kan for eksempel varsle nettselskapet om snø og is på linjene. Selskapet kan sende ut mannskap for å gjøre vedlikehold før strømlinjen faller ned og gir strømbrudd. Nettselskapene kan spare store summer ved å ta i bruk våre kuler i høyspentnettet, forteller Brage W. Johansen, daglig leder i Heimdall Power.

Ifølge pressemeldingen har BKK, Hafslund E-CO og Lyse stor tro på den norskutviklede løsningen. Blant annet fremhever konserndirektør for Ny Energi i Hafslund E-CO at sensorkulen både kan gjøre nettet mer robust og billigere å bruke for kundene. De første kulene er produsert, og testes ut i det norske strømnettet.

Heimdall Power ser klare muligheter til å lansere sensorkulen internasjonalt, og det er allerede signert intensjonsavtaler med nettselskaper i Tyskland, Frankrike, Sverige og India, ifølge pressemeldingen

Heimdall Power har 14 ansatte, fordelt på kontorer i Steinkjer, Stavanger, Oslo og Tyskland. Selskapet etablert i 2016, og har siden da utviklet tre prototyper av kulene. Etter planen starter kommersiell produksjon av kulene neste år.