Montering av turbiner på Hornsea 1.

Den siste av 174 vindmøller er nå på plass i verdens største havvindpark Hornsea 1 utenfor kysten av Yorkshire i England.

Hornsea 1, som eies med 50 prosent hver av danske Ørsted og internasjonale Global Infrastructure Partners, er den første havvindparken som kan produsere mer enn 1 GW fornybar energi. Hver 7 MW vindmølle strekker seg 190 meter over havets overflate, og de tre 75 meter lange vingene kan med en omdreining forsyne et britisk hjem med strøm i mer enn et døgn, ifølge en pressemelding fra Ørsted.

Byggingen av havvindparken ble påbegynt i januar 2018. I løpet av byggeperioden har mer enn 8000 personer på ulike måter vært engasjert i prosjektet. Med 120 kilometer ut i havet er dette den havindparken i verden som ligger lengst fra land, og Hornsea 1 dekker et areal på 407 kvadratkilometer.