Energy Isles Limited har valgt Statkraft som samarbeidspartner for utvikling og bygging av et vindparkanlegg på øygruppen. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Energy Isles Limited på Shetland har inngått samarbeid med Statkraft om utvikling av et vindpark-prosjekt nord for Yell på øygruppen.

Planleggingssøknad om prosjektet, som omfatter 29 vindmøller med en samlet produksjonskapasitet på 140 – 200 MW, er tidligere i år sendt til behandling hos de skotske energimyndighetene, ifølge en pressemelding fra Statkraft.

Energy Isles Limited opplyser at samarbeidsavtalen med Statkraft er viktig for godkjennelse av prosjektet, og for at vindparken vil være utviklet og driftsklar i 2026.

Energy Isles Limited er en sammenslutning av mer enn 50 Shetland-baserte forretningsmessige virksomheter innen blant annet oppdrett, fiske, havbruk, transport og fornybar energi. Ambisjonen er å sikre størst mulig lokalt eierskap til fornybarressursene på øygruppen.