I forbindelse med kabelinstallasjoner i Ytre Oslofjord oppsto det i 2018 lekkasje fra en oljefylt kabel på lager i Horten. For dette er Statnett nå ilagt et forelegg på 600 000 kroner. Illustrasjonsfoto: Statnett

Etter oljelekkasje fra en kabel på lager i Horten er Statnett ilagt et forelegg fra politiet på 600.000 kroner.

I august 2018 oppsto det lekkasje fra en oljefylt kabel ut i sjøen fra Statnetts kabellager i Horten. Det antas at 2500 liter olje kan ha lekket ut i grunnen og i sjøen. Statnett har vedtatt forelegget og har igangsatt tiltak for å rydde opp, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Statnett har gjennomført flere tiltak i etterkant av oljelekkasjen. Den oljefylte kabelen er flyttet til et annet lager med bedre sikring mot lekkasjer, og den forurensede massen under lageret i Horten skal fjernes. Politiet har etterforsket hendelsen og avdekket de samme manglene som Statnett selv har påpekt i sin granskning. Politimesteren i Sør-Øst har ilagt Statnett et forelegg på 600.000 kroner for brudd på Forurensningsloven, ifølge pressemeldingen.