Fra kontraktsundertegnelsen: Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin og Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. Foto: Statnett

Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.

Kontraktene, som har en verdi på 330 millioner kroner, skal bidra til å sikre strømforsyningen i Sør-Rogaland. Stangeland Maskin skal stå for grunnarbeider og bygninger til en verdi av 220 millioner kroner. Irskeide H&MV får ansvaret for elektroinstallasjonene på transformatorstasjonen, ifølge en pressemelding fra Statnett.

– Lyse – Fagrafjell prosjektet er et viktig første trinn i å sikre strømforsyningen sør i Rogaland og Fagrafjell stasjon blir derfor en viktig transformatorstasjon, og vi er glade for å ha Stangeland Maskin og H&MV engineering med på laget for å realisere stasjonen, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Prosjektet Lyse – Fagrafjell er en 420kV-ledning mellom Lysebotn (Forsand kommune) og Fagrafjell (Time og Sandnes kommuner). Byggestart er planlagt 2020 og ferdigstillelse 2024. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1,8 – 2,1 milliarder kroner, ifølge Statnett.