Svak krone og Brexit preger utviklingen i strømprisen. Illustrasjon: Entelios

Svak krone og Brexit preger strømprisen

Brexit skaper usikkerhet i kraftmarkedet og strømregningen blir høyere på grunn av svak norsk kronekurs.
Onsdag, 30 oktober, 2019 - 16:05

Strømprisen i år, sammenlignet med høyprisåret 2018, har vært lavere og mer stabil. Det kommer i stor grad av svekkede priser på kull, gass og CO2. I tillegg har Norge i lengre perioder importert billig strøm fra våre naboland og hatt bedre fyllingsgrad i vannmagasinene, ifølge en pressemelding fra Ishavskraft.

Imidlertid har den betydelig svekkede kronen motvirket mye av prisfallet. Målt i euro faller strømprisene mye mer enn i norske kroner. For en norsk strømkunde med normalt forbruk kan dette utgjøre 2000 kroner mer i året i strømutgifter, selv om det er lite som tyder på vedvarende høye priser, fremholdes det i pressemeldingen.

– De siste 17 årene har gjennomsnittsprisen på en euro vært 8,40 kroner. I år har høyeste notering vært på 10,30 kroner. Hvis euroen i 2020 blir på 10,30 vil det gi en økning i strømprisen på over 22 prosent, sier handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen.

Ukens Brexit-avklaringer ga heller ikke de svarene markedsaktørene hadde ventet på. Situasjonen er uavklart og markedet holdes på pinebenken til vi vet eksakt utfall av hvordan endelig Brexit påvirker kraftprisene. ifølge en pressemelding fra Entelios.

Avklaringene som kom denne uken innebærer blant annet utsettelse av Brexit og nyvalg i parlamentet. Men det hele ble forbigått i stillhet i kraftmarkedet. Det ble med andre ord ingen ned- eller oppjustering av råvareprisene som følge av Brexit-avklaringene, slik markedet hadde ventet seg, ifølge pressemeldingen.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.