Dam

I tredje kvartal fikk Helgeland Kraft et driftsresultat på 95,2 millioner kroner mot 132,6 millioner kroner i samme kvartal i 2018.

Gjennomsnittlig lavere kraftpriser i tredje kvartal har gitt et noe svakere resultat for konsernet i dette kvartalet enn for samme periode i fjor. Den våte vinteren og høyere vannkraftproduksjonen tidlig på året, bidrar sammen med relativt gode kraftpriser og ellers stabil basisdrift, til et resultat etter skatt for konsernet på 177 millioner kroner så langt i året, ifølge en pressemelding fra Helgeland Kraft.

For nettvirksomheten har det fine været gitt færre avbrudd og stabil god drift, og et resultat i tredje kvartal på samme nivå som fjoråret. Hittil i år er resultatet fra nettvirksomheten noe svakere enn ventet, men likevel på nivå med fjoråret, ifølge pressemeldingen.

– Avhengig av utviklingen i tilsig av vann og kraftpriser videre utover høsten, samt forutsetning om stabil basisdrift uten ekstraordinære hendelser, forventer vi et godt, men noe svakere resultat for 2019 sett under ett enn i 2018, sier konsernsjef Eivind Mikalsen i Helgeland Kraft.