Det er viktig for oss å få en avgjørelse i konsesjonskraftsaken, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina Kraftselskap. Foto: Tore Halvorsen

Etter at konsesjonskraftsaken i nærmere 20 år har ventet på avklaring, tar Sira-Kvina kraftselskap floken i etteroppgjøret etter vedtak i OED til retten.

For å få en endelig avklaring på en mangeårig floke om omfang og fordeling av konsesjonskraft, har Sira-Kvina kraftselskap (SKK) blant annet stevnet Vest-Agder fylkeskommune for retten. Det skjer etter endelig vedtak i OED i 2018 om hvordan fordelingen skal skje. Administrerende direktør Gaute Tjørhom i SKK understreker overfor Energiteknikk at dette ikke bare dreier seg om prinsipper, men også om et betydelig antall millioner kroner.

Fylkesordfører Tore Askildsen i Vest-Agder fylkeskommune beklager at det ikke har vært mulig å finne en minnelig løsning på konsesjonskraft-saken, som han i en melding på fylkeskommunens nettside karakteriserer som både komplisert og involverer mange parter.

54 millioner

SKK har stevnet Vest-Agder og Rogaland fylkeskommuner og de tre kommunene Sokndal, Lund og Forsand for en samlet nettosum på 54,6 millioner kroner for for mye levert konsesjonskraft over mange år, opplyser Tjørhom til Energiteknikk. 

Helt siden 1998 har det vært uenighet om fastsettelse og fordeling av konsesjonskraften. Først med en rettslig avgjørelse i 2018 ble det endelige grunnlaget for omfang og fordeling fastsatt.

I meldingen hevder fylkesordfører Tore Askildsen at SKK i stor grad har seg selv å takke for situasjonen som har oppstått. Han henviser blant annet til justeringer i fordeling av konsesjonskraften gjort av NVE i 2003, som han mener SKK burde ha tilpasset seg til. Det har imidlertid ikke skjedd.

Kunne vippe begge veier

Tjørhom forteller en annen historie.

– Fordi situasjonen var uavklart helt frem til 2018, valgte vi å følge fordelingsordningen fra 1998. Dette fordi saken kunne vippe begge veier for alle involverte og gjøre det endelige oppgjøret enda mer komplisert. Det er først når den endelige avklaringen kom, at det var grunnlag for et endelig oppgjør. Vi mener at dette for vår del slår ut med netto 54,6 millioner kroner, noe som er et betydelig beløp både for oss og våre eiere, sier Tjørhom til Energiteknikk.