-Det ligger til rette for mange positive effekter av Tensio, sier konsernsjef Trygve Kvernland. Foto Tensio

Når Trønder Energi Nett og NTE Nett slår seg sammen til Tensio 1. november blir konsernet, med 250 000 kunder, landets nest største nettselskap.

Tensio er en konserndannelse med datterselskapene Tensio Trøndelag sør (TS) og Tensio Trøndelag nord (TN), som reflekterer at det fortsatt er to ulike konsesjonsområder, ifølge en pressemelding fra Tensio.

– Med opprettelsen av Tensio rigger vi oss for å redusere kostnader, legge til rette for fornybarsamfunnet, og holde forsyningssikkerheten oppe på et minst like bra nivå som i dag, sier konsernsjef Trygve Kvernland i Tensio.

Tensio eies av NTE (40 prosent), TrønderEnergi (40 prosent) og KLP (20 prosent). Konsernet får en årlig omsetning på 2 milliarder kroner og har en anleggskapital på 6,5 milliarder kroner. Ansvarsområdet til Tensio er på størrelse med Danmark. Strømnettet i Trøndelag bindes sammen av 29 000 km kabel i bakke, luft og sjø, 13 000 nettstasjoner, og 100 trafostasjoner, ifølge pressemeldingen.

Tensio blir en av regionens største arbeidsgivere med 500 medarbeidere spredt rundt i hele Trøndelag. Administrasjonssenteret ligger i Stjørdal, driftshovedkvarterene i Trondheim og Steinkjer, fremgår det av pressemeldingen.

Navnet Tensio ble foreslått av en ansatt. Nær 200 navneforslag kom opp i en intern navnekonkurranse. I løpet av prosessen ble det klart at Tensio var forslaget med størst oppslutning internt.