Ledelsen i Akershus Energi på befaring under byggingen av Tolga kraftverk. Foto: Akershus Energi

Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.

Byggingen av Tolga kraftverk, med en prislapp på 900 millioner kroner, er et av de større pågående vannkraftprosjektene her i landet. Byggingen ligger godt an  og innenfor budsjett, ifølge en melding på hjemmesiden til Akershus Energi, som har 25 prosent eierskap i prosjektet.

Kraftverket bygges i fjell nord for Tolga. Anleggsarbeidene er omfattende, blant annet med et tunnelsystem på 12 kilometer. Prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2021, men det vil pågå arbeider fram til våren 2022 for å klargjøre berørte områder, ifølge meldingen.

I en beskrivelse av prosjektet opplyser byggherre Eidsiva Vannkraft at kraftverket vil utnytte et fall på 86 meter i Glomma gjennom Tolga sentrum ned til foten av Eidsfossen. Kraftstasjonen inne i fjellet blir ca. 20 meter høy, 43 meter lang og 12,5 meter bred. Det vil bli installert tre francisturbiner.

Kraftverket eies av Opplandskraft DA. Opplandskraft DA er eid av E-CO Energi AS, Eidsiva Vannkraft AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (Akershus Energi) og Oppland Energi AS, hver med en 25 prosent andel.