-Det er ingen dramatikk i at vi har trukket søknaden om konsesjon til Brugnfjellet vindkraftverk, sier Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi. Foto: Tore Halvorsen

Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.

Konsesjonssøknaden som TrønderEnergi har gitt NVE beskjed om at de ikke kommer til å gå videre med, dreier seg om et vindkraftprosjekt på Brungfjellet med 65 vindturbiner og en installert effekt på 150 MW.

– Det er ingen dramatikk i dette. For tre år siden vendte kommunene Klæbu og Melhus tommelen ned for dette prosjektet. For et par uker siden mottok vi et brev fra ordføreren i Melhus med oppfordring til å trekke konsesjonssøknaden. Det har vi gjort uten store anfektelser, sier Ståle Gjersvold i TrønderEnergi til Energiteknikk.

TrønderEnergi har flere vindkraftprosjekter i prosess. Arbeidet med å bygge Stokkfjellet vindkraftverk pågår. Selv om kommunestyret i Klæbu har sagt nei til vindkraftutbygging på Eggjafjellet/Åsfjellet, går TrøderEnergi videre med konsesjonssøknaden.