Oppgradering og utvidelse av sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand er nå nær 90 prosent ferdigstilt. Illustrasjonsfoto: Lyse

Statnetts prosjekt Vestre korridor i Rogaland og Vest-Agder nærmer seg 90 prosent ferdigstillelse.

Vestre korridor er fellesbetegnelse på sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand. Nå gjenstår det å fullføre den nye ledningen mellom Lyse og Sauda, ferdigstille nytt 420 kV anlegg i Sauda og en ny 420 kV stasjon i Hylen, samt rive gamle simplex-ledninger. Arbeidene er i rute og idriftsettelse av de siste anleggene er planlagt i 2021, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Status i prosjektet er at 270 km eksisterende 300 kV dupleksledning er oppgradert til 420 kV, det bygges 250 km ny 420 kV ledning og det bygges til sammen åtte nye stasjonsanlegg. Siden våren i år er det satt i drift ca. 90 km ny ledning og fire nye 420kV stasjoner.

Vestre korridor legger til rette for å knytte fornybar kraft til nettet, full utnyttelse av mellomlandsforbindelsene og styrket forsyningssikkerhet. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,6 – 6,8 milliarder kroner

– Med de nye stasjonene Lyse og Tjørhom i drift, samt ny ledning Lyse-Duge, har vi nådd nok en stor og viktig milepæl for prosjektet. Vestre korridor er nå 90 prosent ferdigbygget, sier Nils H. Sirnes, prosjektleder i Statnett.